Richard Koch

Deze luiperkes-goeroe maakt wal hieël veul sjuvers per optraeje. Richard heet ervaring in sjtaekelverkes-meziek. De zelf-fluitjesmaker sjpeulde inne foekefaar van Kunningslust. Behalve op trombone en fluit ouch aktief op de bariton en de Helicon.

De grondjtoeëan-maker