top of page

Jos Theeuwen

Sjloetingstied-Jos2.jpg

Deze man kin echt (bienao) alles. Jos zorgt det de neutjes good valle, kruuptj gewuen achter de piano, of paktj zich de basgitaar. Ouch väör blaasinstrumente drejtj hae ziene handj neet väör óm.

De (bienao)-alleskènner
bottom of page