Jo.png

Jo Vaes

'T boegbeeld vanne club, de man dae altied oppe iPad kiekt. Hae is altied de gangmaeker, maaktj van elk optraeje ein fieëst.

Vaes is de baas